СУРГАЛТ

Танд өөрийн бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах болон өргөжүүлэхэд төсөл бичих шаардлага гарч байсан уу?

Та бүхнийг Төсөл бичих сургалтад урьж байна.

Тус сургалтаар:

*Анхан шат-16 цаг, Төлбөр-200,0

* Хичээллэх цагаа та өөрийн хүссэнээр сонгох боломжтой ба ганцаарчилан зааж, чанартай суралцуулна.

Хаяг: СБД, It park

Утас: 8876-6404