ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  • Албан байгууллагын хөрөнгө оруулалтын болон судлагааны төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ.
  • Төслийн менежерээр гэрээтээр ажиллана.
  • Бүх төрлийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг түргэн хугацаанд хувь хүн, хувиараа бизнес эрхлэгч, албан байгууллагад чанартай хийж гүйцэтгэнэ.
  • Бизнес, санхүү, эдийн засаг, байгалийн ухаан, боловсролын чиглэлээр байгууллагын судалгааны ажил хийнэ.
  • Тендерүүдийн бичиг баримт бүрдүүлэхэд зөвлөгөө мэдээлэл өгнө.
  • Төсөл бичүүлэхэд санхүүжилтийн эх үүсвэр, төслийн шаардлага, судалгааны цар хүрээнээс хамаарч үйлчилгээний үнийг тохиролцоно.
  • Бичил бизнесийн зээлийн болон хөрөнгө оруулалтын бэлэн төслүүд зарна. Тоо хязгаартай байна.
  • Мөн англиас монгол, монголоос англи хэл рүү энгийн болон мэргэжлийн орчуулга хийнэ.